Representasjonsbolig og kontor

Villa i Oslo – rehabilitering